Nieuwe poort heeft verkeerde naam
 
Aantal bezoekers
Artikelweergaven (hits) : 66726
Label wolk
Zoeken

De molen in Geldersch Veenendaal bovenaan de Mulderslaan staat het gehele jaar op een plaats waar men een perfect uitzicht heeft op vrijwel iedere wandelroute door Geldersch Veenendaal. De molenaar van de molen is zich dit bewust en stelt dit jaar bijna iedere zaterdag de omloop en diverse ramen van het gebouw tussen 10:00 en 16:00 beschikbaar voor de (authentieke) bewoners van Geldersch Veenendaal maar er is natuurlijk niet voor alle (authentieke) bewoners ruimte.

De bewoners die minimaal sinds hun geboorte in Geldersch Veenendaal wonen of er al meerder jaren wonen en uitsluitend een Geldersch paspoort bezitten komen bij deze molen in aanmerking voor Preferred Inhabitant Treatment en dit zijn de bewoners die zijn uitgenodigd. De genodigden mogen hun partner en maximaal twee introducés meenemen om vanaf de omloop of vanachter één van de vele vensters een glimp van wandelende Gelderschen op te vangen. De molenaar zorgt ook voor meel dat gekocht kan worden om thuis brood, pannenkoeken of cake van te bakken.

 

Zoals vrijwel iedereen weet zal op 30 April (Geldersch) Veenendaal in het teken staan van het bezoek van Koningin Beatrix der Nederlander von Lippe-Biesterfeld-van Oranje boven (of zoiets) onze gemeente bezoeken. Naast overdadige commerciële uitbuiting zijn er ook gezellige evenementen georganiseerd zoals door Danscafé De Bonnefooi aan de Prins Bernhardlaan in (Geldersch) Veenendaal. Omdat het geheel volgens traditie de dag voor Koninginnedag ook dit jaar weer voorafgegaan wordt door 29 april had eerdergenoemd etablissement het gouden idee om die avond van 29 april iets unieks te organiseren onder de noemer 'Koninginnenacht'. Tot en met de laatste algemene vergadering van de Stichting Horeca Veenendaal was een ieder vol lof over dit uiterst originele idee. Tot afgelopen week leek alles in kannen en kruiken en werd dit idee zelfs in andere steden in Nederland overgenomen zoals in Amsterdam, Utrecht, Den Haag (maar daar schrijven zij het anders!) en Ede (Gld). Helaas hebben een paar jaloerse mensen gemeend om op slinkse wijze dit prachtplan onderuit te halen door via de lokale krant te laten weten dat die feestnacht toch niet door zal mogen gaan. Alle zangers, dj’s en apparatuur die voor dit festijn ingehuurd waren moesten halsoverkop worden geannuleerd, terwijl op ander vlak al aanzienlijke kosten gemaakt waren in de vorm van petjes, t-shirts, vleesspiezen die al waren besteld bij een slager in zuid Italië, advertenties in diverse boekjes en kranten, reeds ontworpen reclameposters en flyers en een stipper uit de Oekraïne waar eigenlijk tot zondagavond 29 april 11 uur ’s avonds nog niet over gesproken had mogen worden.

Om de deceptie nog groter te maken is het zelfs verboden om ook de zaterdag voorafgaand aan Koninginnenacht een soort pre-Koninginnenacht te organiseren!

De horecagelegenheid zal zich waarschijnlijk nog beraden op eventuele alternatieve invulling van de dagen voor Koninginnedag.

 

De meeste mensen uit de omgeving van Geldersch Veenendaal zal niet ontgaan zijn dat wij momenteel getroffen worden door de eerste najaarsstorm van 2011. Wij zullen proberen om de schade te beperken. Indien u last blijft houden van de te harde wind verzoeken wij u om contact op te nemen met de afdeling voorlichting van Stichts Veenendaal. De verwachting is dat de krachtige wind eerdaags af zal nemen.

 

Vrijdag 27 januari j.l. stond er in een huis aan huis blad een tamelijk negatief verhaal over ons (Geldersch) Veenendaal.

De schrijver van het desbetreffende artikel heeft het over ‘die verkrampte en overdreven nostagie’ waar hij niet aan moet denken. Wij vroegen ons direct af welke waarde aan zo’n overdreven negativiteit gehecht moet worden, aangezien de persoon in kwestie zelf nota bene munt tracht te slaan uit het verwoorden van dezelfde ‘nostalgie’ op schrift. Verhalen die overigens niet van hem maar van de authentieke inwoners van (Geldersch) Veenendaal afkomstig zijn en niet van deze figuur wiens wortels ver van Veenendaal liggen. Verbazingwekkend is ook de schijnbaar ontbrekende wetskennis waarmee in één eenvoudige zin het verschil tussen een dorp en een stad kan worden uitgelegd. Nederland kent sinds de herziening van de grondwet in 1848 geen steden meer. De enige stad die nog in de wet genoemd wordt is de (hoofd)stad Amsterdam. Daarnaast is ook de Dikke Van Dale duidelijk in haar definitie over wat een stad nu eigenlijk is: “een stad is een conglomeratie die onafhankelijk kan opereren zonder de rurale (plattelands-) omgeving. “ Die definitie is dus onomstotelijk van toepassing op (Geldersch) Veenendaal.

Het hele verhaal in het huis aan huisblad verliest daarmee iedere vorm van nieuwswaarde. Het is een schande dat door het huis aan huisblad inkt verspilt wordt om een  negatief over ‘ons’ Geldersch Veenendaal, geschreven door een persoon die nooit zal begrijpen wat het is om Geldersch Veenendaler te zijn, te plaatsen.

Tevens willen wij toch een aantal vraagtekens plaatsen over de opmerking betreffende het aanspreken van bijnamen die volgens de paljas ‘leuk zijn voor een boek van een historische club.’ De schrijver vervult immers zelf een taak in één van de belangrijkste historische bronnen van Veenendaal. Wij vragen ons dan ook met toenemende verbazing af waarom zo’n figuur überhaupt deze taak wenst te vervullen met zijn negatieve gezever!

De schrijver heeft in het verleden al eens getracht om via-via een interview af te dwingen. Eens temeer blijkt maar weer dat het een zeer verstandige keuze was om hier geen medewerking aan te verlenen. De aan deze website refererende opmerking lijkt dan ook een uit rancune ontstane zin te zijn.  

 
Nieuws

In de nacht van maandag op dinsdag 22 november j.l. is er weer ingebroken op de Buurtlaan West. De politie verzoekt een ieder die het minste of geringste heeft gezien dat kan bijdrage tot de arrestatie van het inbrekende tuig kan leiden, zich vooral te melden. Inmiddels is besloten dat de politie vanaf vandaag strenger zal toezien op een ieder die niet oorspronkelijk uit Geldersch Veenendaal afkomstig is. De inmiddels bij het grote publiek bekende iris-scanners zijn inmiddels afgeleverd en de eerste zal waarschijnlijk vanaf aankomend weekend bij de brievenbus op de hoek Nieuweweg - Buurtlaan West geplaatst worden. Getest wordt nog of een ieder die bij scannen als onbetrouwbaar of onrechtmatig zichzelf in Geldersch Veenendaal op te houden middels een ferme shot zgn. 'pepperspray' de visuele zintuigen tijdelijk onbruikbaar gemaakt kan worden zodat de verdachte zonder al te veel moeite meegevoerd kan worden naar het politiebureau om aldaar een uitgebreide verklaring af te leggen. Wij houden u op de hoogte van alle vorderingen.